Açık Rıza Metni
AÇIK RIZA METNİ

Gözalan Mağazacılık Tekstil ve Sanayi AŞ (“Gözalan”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan The Moose Bay Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) sınırları çerçevesinde, müşterilerin ve potansiyel müşterilerin üyelik formunda belirtmiş olması kaydı ile;
- iletişim bilgileriniz sizlerle iletişim kurulabilmesi ve reklam, pazarlama ve promosyon faaliyetlerimizin yürütülebilmesi, ticari ve ticari olmayan her türlü amaçla iletişime geçilebilmesi,
- iletişim ve satın alınan ürün bilgileriniz müşteri veri tabanının oluşturulabilmesi,
- kişisel verileriniz çözüm ortağımız Digital T-soft’un yurtdışında yer alan bulut hizmetlerinde depolanması,
amaçlarıyla toplanmakta, işlenmekte, elektronik ortamda sınırlı süre ile sınırlı olarak saklanmakta, tedarikçilerine ve hizmet alınan üçüncü kişilere işlenmek veya saklanmak üzere yasal düzenlemenin öngördüğü önlemler gözetilerek veri işleyen sıfatıyla aktarılmakta, veri koruması ve güvenliği önlemlerine riayet olunarak ilgili üçüncü kişilerle gerekli olduğu ölçüde veri işleyen sıfatıyla paylaşılmaktadır.
Yukarıda belirtilen hususlarda gerekli aydınlatma tarafıma yapılmış olup, ayrıca tarafımca The Moose Bay Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni okunup anlaşılmıştır. Bu kapsamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda kişisel verilerimin işlenmesine açık rıza verdiğimi; kişisel verilerimin silinmesi/anonimleştirilmesi veya yok edilmesi için talepte bulunmadığım sürece yukarıda belirtilen veri işleme faaliyetlerine Gözalan tarafından devam edileceğini açık rızamla onaylıyorum.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.